Tábor Farmárik úspešne ukončený.

Ďakujeme všetkým starým aj novým kamarátom   

denného a pobytového tábora.

Tešíme sa na budúci rok :-)