Tábor Farmárik má 1. turnus úspešne ukončený, tešíme sa na 3. turnus.

 Ďakujeme všetkým starým aj novým kamarátom denného tábora, tešíme sa na leto.