INFO O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ DENNÝCH TÁBOROV

Milí rodičia,

vážime si vašu dôveru, preto zodpovedne, profesionálne a s maximálnym nasadením budeme v lete dôsledne dodržiavať v denných táboroch COVID opatrenia.

Organizácia a prevádzka denných táborov sa bude v lete riadiť podmienkami a protiepidemickými opatreniami, ktoré platia pre hromadné podujatia. Opatrenia sa odvíjajú v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu. Zdravie a bezpečnosť detí je našou prioritou.

Opatrenia pre denné tábory - leto 2022:

 • Rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti 
 • Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov denného tábora.
 • Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa detí v dennom tábore.
 • Hygienické zariadenia v denných táboroch budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).
 • Zabezpečíme dostatočné vetranie priestorov.
 • Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu.
 • Všetci naši animátori majú Potvrdenie o bezinfekčnosti.
 • Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienických a protiepidemiologických opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.
 • Všetky vyššie uvedené zásady budeme aplikovať v denných táboroch, ktoré organizujeme tak v interiéri, ako aj exteriéri. 
 •  Situáciu neustále monitorujeme!
 • Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme. Sme v  kontakte a komunikujeme so zodpovednými orgánmi aj s obchodnými partnermi, vďaka ktorým zabezpečujeme pre vaše deti v denných táboroch miesta, stravu či atraktívny program.Meniacim sa podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a o prípadných zmenách vás budeme vždy včas informovať.Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s otázkami, ktoré vás v súvislosti s dennými tábormi zaujímajú, napríklad ako použiť rekreačné poukazy, ako darovať 2% z dane, aké zľavy poskytujeme a pod. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje: Napíšte na email: happyholidaytabor@gmail.com alebo zavolajte na infolinku: 0905 448867.
 • Váš tím HAPPY HOLIDAY